Privatlivspolitik

13. Behandling af personhenførbare oplysninger


13.1 Behandling. Græstedsmeden behandler personoplysninger under behørig iagttagelse

af databeskyttelsesforordningen og -loven. Oplysninger om Kundens navn, e-mail,
telefonnummer, mv. benyttes alene i forbindelse med Kundens bestilling,
kommunikation med Kunden og oplysninger om de eventuelle reparationer og tidligere
leveringer, der er lavet for kunden.

13.2 Den registreredes rettigheder. Græstedsmeden efterlever de registreredes rettigheder

(bl.a. ret til indsigt, berigtigelse, sletning, begrænsning af behandling, indsigelse,
dataportabilitet, klage og ret til ikke at være genstand for en afgørelse, der alene er
baseret på automatisk behandling, herunder profilering).

13.3 Opbevaring og videregivelse. Græstedsmeden opbevarer oplysningerne så længe, det

er nødvendigt for det formål, hvortil oplysningerne behandles. Græstedsmeden
hverken videregiver, sælger eller på anden måde overdrager oplysninger til
tredjemand, medmindre Kunden har givet accept.

13.4 Kontakt. Ønsker Kunden oplysninger om, hvilke data der bliver behandlet, at få data

slettet eller korrigeret, kan Kunden kontakte Græstedsmeden Alex Hansen, 2212 9231

14. Gældende ret og værneting

14.1 Gældende ret. Parternes samhandel er i alle henseender underlagt dansk ret.

14.2 Værneting. Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med parternes samhandel, skal

afgøres ved voldgiftsret eller en dansk domstol.

15. Forretningens juridiske navn og kontaktoplysninger

15.1 Græstedsmeden v/ Alex Juel Hansen, Svendebrevet 14, 3230 Græsted, CVR-nummer:
21230340, telefonnummer: 2212 9231, e-mail: graestedsmeden@hotmail.com

Salg- og leveringsbetingelser er senest opdateret 28.6.2023

Vi bruger cookies for at give dig den bedste oplevelse på vores websted. Du kan finde ud af mere om, hvilke cookies vi bruger:
Nødvendige
Påkrævede cookies hjælper med at gøre webstedet brugbart ved at aktivere grundlæggende funktioner, f.eks. Diasfunktioner, og sikre fuld adgang til alle sider på vores websted. Hjemmesiden fungerer ikke optimalt uden disse cookies. Vi har betragtet disse som betalte og lagres derfor uden forudgående samtykke.
Expires
1 year
Name
wordpress_[hash]
Data processor
System
Purpose
On login, WordPress uses the wordpress_[hash] cookie to store your authentication details.
Plicy
Expires
1 year
Name
wordpress_logged_in_[hash]
Data processor
System
Purpose
After login, WordPress sets the wordpress_logged_in_[hash] cookie, which indicates when you’re logged in, and who you are, for most interface use.
Plicy
Expires
1 year
Name
wp-settings-{time}-[UID]
Data processor
System
Purpose
This is used to customize your view of admin interface, and possibly also the main site interface.
Plicy
Expires
1 year
Name
comment_author_{HASH}
Data processor
System
Purpose
When visitors comment on your blog, they too get cookies stored on their computer.
Plicy
Expires
1 year
Name
comment_author_email_{HASH}
Data processor
System
Purpose
When visitors comment on your blog, they too get cookies stored on their computer.
Plicy
Expires
1 year
Name
comment_author_url_{HASH}
Data processor
System
Purpose
When visitors comment on your blog, they too get cookies stored on their computer.
Plicy
Expires
1 year
Name
cookie_settings
Data processor
System
Purpose
Used to set your cookie settings
Plicy